Kennismaking en intake

 Ouders/verzorgers melden zich via het contactformulier, e-mail of telefonisch bij mij.
Hierop volgt een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten om te ervaren of er een ‘klik’ is tussen je kind, jou en mij als coach. Dit kan bij mij of bij jullie thuis.  

Als je besluit door te gaan bij mij, 
tekenen beide ouders van het kind een verklaring waarin ze aangeven dat ze akkoord gaan met mijn begeleiding van jullie zoon/dochter en dat jullie de algemene voorwaarden gelezen hebben.

Hierna volgt het intakegesprek van ongeveer 60 minuten. Hierin gaan we samen op zoek naar welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering zijn en waar aan gewerkt kan worden. Je kind kan hierbij aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. 

En dan...aan het werk!

Tijdens de sessies werk ik in principe alleen met jouw kind, tenzij tijdens de intake is gebleken dat het voor jouw kind beter is dat jij bij het thema betrokken wordt. Tijdens deze sessies werken we aan de thema’s die bij de intake besproken zijn. 

Na iedere sessie is er voor jou een kort moment om te bespreken wat we gedaan en besproken hebben of om te laten zien wat je kind gemaakt heeft. 
Mijn coaching is oplossingsgericht, je kind wordt uitgedaagd om zelf de oplossing te vinden op aangeven van mij. We kijken niet naar wat niet goed gaat, maar gaan kijken naar wat er wél goed gaat, op creatieve, speelse, positieve, effectieve en doelgerichte manieren. Niet zoeken naar de oorzaak van het probleem maar kijken naar wat er in de plaats daarvan kan komen. Wat heb je al in huis en wat heb je nog nodig om je doel te bereiken? Door je kind dit te laten ontdekken, krijgt het inzicht in wat wel werkt en zal je kind steeds stap voor stap succes ervaren tot het zich zeker genoeg voelt om zonder mijn begeleiding verder te reizen, leven. 

KomBinnen evaluatie

Evaluatie, het hoort erbij

Na iedere sessie is er voor jou een kort moment om te horen wat we gedaan hebben of wat je kind gemaakt heeft en hoe dat ging.
Steeds na twee sessies zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, om te bespreken welke thema’s verwerkt zijn of de doelen daarin behaald zijn. Ook wordt er dan besproken of de coaching hiermee afgesloten kan worden of dat er nog thema’s te behandelen zijn. 

Tijdens de laatste coachingssessie ronden we het traject af door een (evaluatie)gesprek waarin we bespreken of de thema's uit de intake voldoende aan bod zijn gekomen en of je kind in staat is om zonder mijn begeleiding verder te reizen, leven.